Zastavárna

Co je to zástava?
Co zastavujeme?
Co nezastavujeme?
Jaký je úrok?
Jaké doklady potřebuji?
Co podepisuji?
Co při zástavě podepisuji?

Zákazník prohlašuje a svým podpisem ztvrzuje, že:
  1. Zastavený předmět je jeho majetkem, nespadá do bezpodílového vlastnictví a nepochází z trestné činnosti.
  2. Souhlasí s dohodnutou zástavní cenou.
  3. Termín splatnosti byl stanoven dle dohody a je neměnný.
  4. Poplatek za každý započatý den z vyplacené částky činí 1%, minimálně však jeden týden.
  5. Po nevyzvednutí zastavené věci je ochranná lhůta 24 hodin, s poplatkem 5% z vypůjčené částky.
  6. Neplatí-li pohledávku ve stanoveném termínu, přenechá věc do vlastnictví prodejny (zastavárny).