Výkup za hotové

Co vykupujeme?
Co nevykupujeme?
Jaké doklady potřebuji?
Co podepisuji?
Co při výkupu za hotové podepisuji?

Zákazník prohlašuje a svým podpisem ztvrzuje, že:
  1. Vyplacený předmět je jeho majetkem, nespadá do bezpodílového vlastnictví a nepochází z trestné činnosti.
  2. Nebude si činit žádný nárok na vyplacené zboží.
  3. Peníze za vykoupené zboží jsou vypláceny hotově a v plné výši.
  4. Zákazník si je vědom a souhlasí, že v případě zjištění uvedení nepravdivých údajů, zejména o původu zboží, bude vyplacená částka vymáhána zpět v plné výši a to i soudní cestou.