Komisní prodej

Co je komisní prodej?
Co podepisuji?
Co prohlašuji a svým podpisem ztvrzuji?

Zákazník prohlašuje, že byl seznámen s komisním řádem veřejně přístupném na prodejně a souhlasí s podmínkami komisního prodeje a dohodnutou prodejní cenou.

Komisní smlouva:
  smlouva.zip - 4 kb
  smlouva.doc - 24 kb

Zboží nebo peníze nebudou bez předložení komisní smlouvy vydány!